HỖ TRỢ KỸ THUẬT

HD Phát Native DSD với Chord DAC trên phần mềm JRiver - Win10
10/08/2019
HD Setup Chord QUTEST phát DSD bằng JRIVER trên Win 10
Hướng dẫn update firmware 2.0.0 cho Poly
15/04/2019
 Chord Electronics thông báo phát hành firmware mới cho Poly, module streaming cho bộ ...
TỐI ƯU HÓA LOA SUB THEO PHÒNG NGHE (A.R.O.)
17/04/2018
Hướng dẫn setup Chord DAC để chơi DSD trên Foobar 2000
17/04/2018
 Hướng dẫn setup Chord DAC để chơi DSD trên Foobar 2000
Cài đặt nhanh Aurender App
11/04/2018
 Cài đặt nhanh ứng dụng điều khiển Aurender App
Kết nối Chord DAVE và Blu MKII
10/04/2018
Kết nối double BNC cho tần số mẫu PCM 705.6 kHz