Từ khóa: chord fpga dac

CHORD - QUTEST
DAC công nghệ FPGA 768kHz / DSD512 ngõ vào USB / double BNC 
43,880,000 Đ / Cái
CHORD - MOJO
DAC kèm head-amp di động công nghệ FPGA 768kHz / DSD512 
9,500,000 Đ / Cái
CHORD - DAVE
DAC đầu bảng công nghệ FPGA với bộ lọc WTA 1.000.000 taps
324,840,000 Đ / Cái