Từ khóa: chord electronics

CHORD - ÉTUDE
Amply công suất stereo / mono 150w/ kênh 8ohm
146,250,000 Đ / Cái
CHORD - CPA 5000
Pre-amp dòng tham chiếu 8 stereo inputs - 2 stereo outputs
420,880,000 Đ / Cái
CHORD - CPA 3000
Pre-amp gồm 6 stereo inputs - 3 stereo outputs
224,250,000 Đ / Cái
CHORD - PRIMA
Pre-amp thuộc dòng Choral 6 stereo inputs - 1 stereo output
129,840,000 Đ
CHORD - SPM 1200 MKII
Amply công suất stereo 350w / kênh 8ohm
290,880,000 Đ / Cái
CHORD - CPM 3350
Amply tích hợp công suất 220w / kênh 8ohm
308,750,000 Đ / Cái
CHORD - CPM 2800 MKII
Amply tích hợp công suất 120w / kênh 8ohm kết hợp DAC công nghệ FPGA
237,250,000 Đ / Cái
CHORD - CPM 2650
Amply tích hợp công suất 120w / kênh 8ohm
186,880,000 Đ / Cái
CHORD - QUTEST
DAC công nghệ FPGA 768kHz / DSD512 ngõ vào USB / double BNC 
43,880,000 Đ / Cái
CHORD - MOJO
DAC kèm head-amp di động công nghệ FPGA 768kHz / DSD512 
9,500,000 Đ / Cái
CHORD - DAVE
DAC đầu bảng công nghệ FPGA với bộ lọc WTA 1.000.000 taps
324,840,000 Đ / Cái
CHORD - POLY
Network Player/ Streamer để dùng kết hợp với DAC Mojo
16,090,000 Đ / Cái
CHORD - BLU MK II
CD transport kèm bộ M-scale tần số mẫu 768kHz
259,840,000 Đ / Cái