Từ khóa: jl audio

Gotham® v2
Loa Subwoofer với bộ đôi drivers 13.5-inch, công suất 4500 watts
397,440,000 Đ
FATHOM® F212V2
Loa Subwoofer với bộ đôi drivers 12-inch, công suất 3600 watts
206,800,000 Đ
FATHOM® F113V2
Loa Subwoofer với driver 13.5-inch, công suất 3000 watts
129,250,000 Đ
FATHOM® F112V2
Loa Subwoofer với driver 12-inch, công suất 1800 watts
103,400,000 Đ
E-SUB E112 GLOSS
Loa Subwoofer với driver 12-inch, công suất 1500 watts
59,460,000 Đ / Cái
E-SUB E112 ASH
Loa Subwoofer với driver 12-inch, công suất 1500 watts
54,290,000 Đ / Cái
E-SUB E110 ASH
Loa Subwoofer với driver 10-inch, công suất 1200 watts
42,650,000 Đ / Cái
E-SUB E110 GLOSS
Loa Subwoofer với driver 10-inch, công suất 1200 watts
47,820,000 Đ / Cái
Dominion™ D110-GLOSS
Powered Subwoofer with 10-inch Subwoofer Driver, 750 watts
33,840,000 Đ / Cái
Dominion™ D110-ASH
Powered Subwoofer with 10-inch Subwoofer Driver, 750 watts
31,020,000 Đ / Cái
Dominion™ D108-ASH
Powered Subwoofer with 8-inch Subwoofer Driver, 500 watts
25,380,000 Đ / Cái
Dominion™ D108-GLOSS
Powered Subwoofer with 8-inch Subwoofer Driver, 500 watts
28,200,000 Đ / Cái