Từ khóa: raidho ceramix

Raidho C-1.2 - Walnut Burl
Raidho C-1.2 là mẫu bookshelf thuộc dòng series C
436,800,000 Đ / Cặp
Raidho C-2.2 - Walnut Burl
Raidho C-2.2 Loa đứng hai đường tiếng rưỡi gồm 2 loa woofer màng gốm 1 tweeter kiểu ribbon.
737,100,000 Đ / Cặp
Raidho X-1 - BLACK
Raidho X-1
142,000,000 Đ / Cặp
Raidho C-3.2 - Walnut Burl
Raidho C-3.2 Loa đứng 3 đường tiếng gồm 2 loa woofer 1 mid-range gốm Raidho Ceramix và tweeter kiểu ribbon.
1,092,000,000 Đ / Cặp
Raidho X-3 - BLACK
Raidho X-3
655,200,000 Đ / Cặp
Raidho X-2 - BLACK
Raidho X-2
352,200,000 Đ / Cặp
Raidho X-5 - BLACK
Raidho X-5
734,400,000 Đ / Cặp
Raidho XT-5 - MAPLE BURL
Raidho XT-5
1,087,000,000 Đ / Cặp
Raidho XT-3 - BLACK
Raidho XT-3
873,600,000 Đ / Cặp
Raidho XT-1 - BLACK
Raidho X-1
189,700,000 Đ / Cặp
Raidho XT-2 - BLACK
Raidho XT-2
443,600,000 Đ / Cặp