LOUDSPEAKER

Bộ lọc
thương hiệu
 • SCANSONIC
 • CHORD ELECTRONICS
 • JL AUDIO
 • MOON BY SIMAUDIO
 • PURIST AUDIO DESIGN
 • ZU AUDIO
 • SOLIDSTEEL
 • FOCAL
 • TRIANGLE MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE
 • AURENDER
 • DALI SPEAKERS
 • MASTERSOUND
 • DIAPASON
 • VAN DEN HUL
 • VICOUSTIC
 • RAIDHO ACOUSTICS
tính năng
 • AMPLIFIER
  • INTEGRATED AMP
  • PRE-AMPLIFIER
  • STEREO POWER-AMP
  • MONO POWER-AMP
 • CD PLAYER
 • D/A CONVERTER
 • AUDIO CABLE
  • INTERCONNECT CABLE
  • SPEAKER CABLE
  • POWER CABLE
  • HEADPHONE CABLE
 • ACOUSTIC PANEL
 • HEADPHONE
  • HEADPHONE OVER-EAR
  • HEADPHONE ON-EAR
  • HEADPHONE IN-EAR
  • HEADPHONE WIRELESS
 • PHONO PRODUCT
 • MUSIC SERVER
  • NETWORK PLAYER
 • LOUDSPEAKER
  • FLOOR STANDING SPEAKER
  • BOOKSHELF SPEAKER
  • ACTIVE SPEAKER
  • SUBWOOFER
  • PORTABLE SPEAKER
  • CUSTOM INSTALL SPEAKER
 • AUDIO RACK
  • SPEAKER STAND
  • AUDIO RACK
 • ACCESSORIES
 • ALL-IN-ONE
Giá
< 1,000,000 Đ
1,000,000 Đ - 10,000,000 Đ
10,000,000 Đ - 20,000,000 Đ
20,000,000 Đ - 30,000,000 Đ
30,000,000 Đ - 50,000,000 Đ
> 50,000,000 Đ
TÌM THEO TỪ KHÓA
Raidho TD-4.8
TD-4.8 Loa đứng 3 đường tiếng 9 drivers, woofer màng Tantalum-Diamond
GIÁ ĐANG CẬP NHẬT
Raidho XT-2
Raidho XT-2
443,600,000 Đ / Cặp
Raidho XT-1
Raidho X-1
189,700,000 Đ / Cặp
Raidho XT-3
Raidho XT-3
873,600,000 Đ / Cặp
Raidho XT-5
Raidho XT-5
1,087,000,000 Đ / Cặp
Raidho X-5
Raidho X-5
734,400,000 Đ / Cặp
Raidho X-3
Raidho X-3
655,200,000 Đ / Cặp
Raidho X-2
Raidho X-2
352,200,000 Đ / Cặp
Raidho X-1
Raidho X-1
142,000,000 Đ / Cặp
Raidho C-3.2
Raidho C-3.2 Loa đứng 3 đường tiếng gồm 2 loa woofer 1 mid-range gốm Raidho Ceramix và tweeter kiểu ribbon.
1,092,000,000 Đ
Raidho C-2.2
Raidho C-2.2 Loa đứng hai đường tiếng rưỡi gồm 2 loa woofer màng gốm 1 tweeter kiểu ribbon.
737,100,000 Đ
Raidho C-1.2
Raidho C-1.2 là mẫu bookshelf thuộc dòng series C
436,800,000 Đ / Cặp
Raidho D-5.1
Raidho D-5.1 là mẫu loa siêu Hi-end đầu bảng của hãng
GIÁ ĐANG CẬP NHẬT
Raidho D-1.1
D-1.1 là mẫu loa bookshelf hai đường tiếng, loa mid-bass màng kim cương, loa tweeter ruy-băng hộp kín
625,200,000 Đ / Cặp
Raidho D-4.1
D-4.1 là mẫu loa cột cỡ lớn kế thừa tất cả công nghệ của mẫu loa flagship D-5.1
GIÁ ĐANG CẬP NHẬT
Raidho D-3.1
Loa đứng 3 đường tiếng gồm 3 loa trầm và 1 loa trung màng kim cương cùng 1 tweeter kiểu ribbon.
1,597,000,000 Đ
Raidho D-2.1
Raidho Acoustics D-2.1 là mẫu loa đứng gồm 2 woofer màng kim cương và tweeter ruy-băng bản quyền.
1,188,000,000 Đ