AMPLIFIER

Bộ lọc
thương hiệu
 • AURENDER
 • JL AUDIO
 • MOON
 • PURIST
 • VICOUSTIC
 • FOCAL
 • SME
 • CHORD
 • MASTERSOUND
 • DIAPASON
 • ZU AUDIO
 • RAIDHO
tính năng
 • D/A CONVERTER
 • AMPLIFIER
  • INTEGRATED AMP
  • PRE-AMPLIFIER
  • STEREO POWER-AMP
  • MONO POWER-AMP
  • HEADPHONE AMP
 • MUSIC SERVER
  • NETWORK PLAYER
 • AUDIO CABLE
  • INTERCONNECT CABLE
  • SPEAKER CABLE
  • POWER CABLE
  • HEADPHONE CABLE
 • ACOUSTIC PANEL
 • HEADPHONE
  • HEADPHONE OVER-EAR
  • HEADPHONE ON-EAR
  • HEADPHONE IN-EAR
  • HEADPHONE WIRELESS
 • CD PLAYER
 • PHONO PRODUCT
  • TURNTABLE
  • TONEARM
  • CARTRIDGE
  • PHONO ACCESSORY
 • LOUDSPEAKER
  • FLOOR STANDING SPEAKER
  • BOOKSHELF SPEAKER
  • ACTIVE SPEAKER
  • SUBWOOFER
  • PORTABLE SPEAKER
  • CUSTOM INSTALL SPEAKER
 • AUDIO RACK
  • SPEAKER STAND
  • AUDIO RACK
 • ACCESSORIES
 • ALL-IN-ONE
Giá
< 1,000,000 Đ
1,000,000 Đ - 10,000,000 Đ
10,000,000 Đ - 20,000,000 Đ
20,000,000 Đ - 30,000,000 Đ
30,000,000 Đ - 50,000,000 Đ
> 50,000,000 Đ
TÌM THEO TỪ KHÓA
MOON 110LP V2
Sound QualityDeveloped with award-winning technologies used in our more exotic phono preamplifiers, the MOON 110LP ...
GIÁ ĐANG CẬP NHẬT
MASTERSOUND - GEMINI
Push Pull Pentode in Class “A”
GIÁ ĐANG CẬP NHẬT
CHORD - ULTIMA 2
Amply công suất mono-block 750W / 8 ohm
GIÁ ĐANG CẬP NHẬT
MOON - 888
Amply công suất tham chiếu mono block
GIÁ ĐANG CẬP NHẬT
MOON - NEO ACE
Thiết bị All-In-One MOON - NEO ACE
GIÁ ĐANG CẬP NHẬT
Wavewood Diffuser
Tán âm tường - trần Wavewood Diffuser
3,940,000 Đ / Cái
CHORD - HUEI
Bộ khuếch đại tín hiệu phono công nghệ vi xử lý
32,180,000 Đ / Cái
MOON - NEO 230HAD
Amply Headphone MOON - Neo 230HAD
44,100,000 Đ / Cái
MASTERSOUND - PICCOLO
Amply tích hợp MastersounD - Piccolo
47,300,000 Đ / Cái
MASTERSOUND - DUEUNDICI
Amply tích hợp MastersounD - Dueundici
50,350,000 Đ / Cái
MOON - NEO 310LP
Phono pre-amplifer MOON - Neo 310LP
51,300,000 Đ / Cái
FOCAL - ARCHE
Focal - Arche là bộ Head-Amp + DAC cao cấp dành cho tai nghe
58,750,000 Đ / Cái
MOON - NEO 240i
Amply tích hợp kèm DAC và ngõ vào Phono Moon - Neo 240i
59,500,000 Đ / Cái
MOON - NEO 250i
Amply tích hợp dòng NEO công suất 50W / 8ohm
62,040,000 Đ / Cái
MASTERSOUND - BoX R
Amply tích hợp MastersounD BoX R
67,230,000 Đ
MOON - NEO 350P
Pre - Amply dòng NEO
87,000,000 Đ / Cái
MOON - NEO 400M
Amply công suất kiểu mono block dòng NEO 400W / 8ohm
114,000,000 Đ / Cái
MOON - NEO 430 HAD
Amply Headphone MOON - Neo 430 HAD
116,300,000 Đ / Cái
MASTERSOUND - DUETRENTA
Amply tích hợp MastersounD - Duetrenta
121,230,000 Đ / Cái
MOON - NEO 340i X
Amply tích hợp dòng NEO, công suất 100W/ 8ohm
121,500,000 Đ / Cái
CHORD - ÉTUDE
Amply công suất stereo / mono 150w/ kênh 8ohm
126,750,000 Đ / Cái