Chord Electronics DAVE
Digital to Analogue Veritas in Extremis
Raidho Acoustics D-5.1
Evolutionary, Revolutionary and Unique
Focal Headphones
Listen Beyond
Mastersound EVO 300B
Italian Style in Class "A"

MasterSound - Evo 845 Special Edition Limited

MasterSound Evo 845 phiên bản đặc biệt giới hạn chỉ 20 chiếc trên toàn thế giới

Aurender A10 - Music server của năm

Giải thưởng Editor's Choice - Báo nghe nhìn VN 2017